دبستان اسطوره در نظر دارد به عنوان اولین دبستان در شهر تهران کلاسهای مهارت های زندگی و مهندسی ذهن را به صورت تلفیقی برگزار نماید. این دوره مخصوص دانش آموزان پایه سوم تا ششم میباشد . دانش آموزان به یادگیری در مورد مغز و کارکردهای آن می‌پردازند و با گذراندن این دوره ی چهار ساله علاوه بر نهادینه شدن مهارتهایی در زندگی شخصی خود ،قادر خواهند بود بر توانمندی های شگرف مغز خود واقف شده و به صورت عملی با ویژگی های هریک از قسمت های مغز خود آشنا شده و با شرکت در کارگاههای عملی و تمرینات مخصوص زیر نظر متخصص روانشناسی شناختی ،خود را آماده شرکت در مسابقه ملی دانش مغز و همچنین آماده شرکت در مسابقات بین‌المللی Brain Bee  کنند.

اسطوره : نگرشی نو در آموزش