پیش دبستان و دبستان غیرانتفاعی هوشمند پسرانه اسطوره

نقش مهم دوره کودکي در شکل گيري شخصيت و رفتار انسان آموزش و پرورش دوره ابتدايي را از اهميت خاصي برخوردار مي سازد. تحقيقات فراوان گوياي اين حقيقت است که شخصيت و راه و رسم زيستن يک انسان بالغ به ميزان وسيعي در نخستين سال هاي زندگي وي شکل مي گيرد. بنابراين پيشنهاد مي کنند ماهرترين و ورزيده ترين معلمان تعليم و تربيت کودکان دبستاني را به عهده گيرند.
برنامه ريزان درسي رشته آموزش و پرورش دوره ابتدايي بر اين باور هستند که معلم اين دوره بدون تسلط بر روش ها و کسب مهارت هاي لازم براي آموزش دروس،موفقيتي نخواهد داشت بنابراين این واحد آموزشی با کادری مجرب و جوان در راستای این مهم قدم برداشته تا بتوانیم افتخار و سربلندی را از خود به جای بگذاریم