برگزاری اردوی علمی، موزه هفت چنار، برای دانش آموزان دوره اول

                              

گزارش تصویری