جلسات دیدار با اولیاتابستان98

برگزاری جلسات دیدار با اولیا دانش آموزان تابستان98

دیدار با اولیا دانش آموزان دبستان اسطوره تابستان 98 باحضور مدیریت جدید مجموعه جناب آقای رحیمی و جناب آقای نعیمی سرمایه گذار محترم

گزارش تصویری