فوق برنامه تابستانی

کلاس های فوق برنامه شامل مهارت باغبانی ، پرورش گل و گیاه، مراسم صبحگاه و نرمش صبحگاهی، کارگاه نقاشی سفال و کوسن زینتی، کارگاه مهارت های زندگی، کارگاه مهارت های زندگی، حیاط پویا ( زنگ های تفریح) می یاشد.

گزارش تصویری