مناسبت ها

دبستان و پیش دبستان اسطوره

سال تاسیس 1392

منطقه 5

دوره پیش دبستان و دبستان 

قبولی در تیز هوشان درسال 1400-1399

مقام اول در رباتیک منطقه در سال 97

ادامه ...
دبستان و پیش دبستان اسطوره

اخبار

مقالات

امروزه ثابت شده است که خلاقیت یک ویژگی صرفا ذاتی نیست، بلکه همه انسان ها از این توانایی برخوردار هستند و همه درجات گوناگونی از این استعداد را...

بیشتر